Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.

Téma klauzurní práce:

Časopis Odraz No. 1

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.

Téma klauzurní práce:

Webdesign vlastní prezentace nebo zakázky

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.

Téma klauzurní práce:

Internetový časopis zabývající se výtvarným uměním.

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.

Maturitní práce 2016

Předmět: Praxe
Obor: 82-41-M/17 Multimedia, webdesign a reklama
Školní rok: 2015/2016

Téma maturitní práce:

Vizuální identita soukromé dopravní společnosti.
Maturitní téma 2015


Předmět: Praxe
Obor: 82-41-M/17 Multimedia, webdesign a reklama
Školní rok: 2014/2015

Téma maturitní práce:

Korporátní design krátkodobé značky po jeden ročník kulturní události.
3.M Zadání zimních Klauzurních prací 2014
Webové stránky vlastního výtvarného studia nebo fiktivního grafického studia.
Realizace 3 zakázek od zadavatele.