Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.

Téma klauzurní práce:

Webdesign vlastní prezentace nebo zakázky

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.

Téma klauzurní práce:

Internetový časopis zabývající se výtvarným uměním.

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.

Maturitní práce 2016

Předmět: Praxe
Obor: 82-41-M/17 Multimedia, webdesign a reklama
Školní rok: 2015/2016
Zadáno: 2. 2. 2016
Vedocí práce: MgA. Pavel Pernický
Oponent: Mgr. Martin Egert
Zpracoval: MgA. Pavel Pernický, Mgr. Jan Drozd

Téma maturitní práce:

Vizuální identita soukromé dopravní společnosti.
Maturitní téma 2015


Předmět: Praxe
Obor: 82-41-M/17 Multimedia, webdesign a reklama
Školní rok: 2014/2015
Zadáno: 2. 2. 2015
Zpracoval: MgA. Pavel Pernický, MgA. Jan Drozd


Téma maturitní práce:

Korporátní design krátkodobé značky po jeden ročník kulturní události.
3.M Zadání zimních Klauzurních prací 2014
Webové stránky vlastního výtvarného studia nebo fiktivního grafického studia.
Realizace 3 zakázek od zadavatele.